kinh doanh thị trường ngách ngành mỹ phẩm hiệu quả

THỊ TRƯỜNG NGÁCH CHO NGÀNH MỸ PHẨM

Thị trường ngách (niche market) được hiểu là một phân đoạn nhỏ của thị trường hay một khoảng trống thị trường với mục tiêu gồm một nhóm khách hàng riêng biệt. Doanh nghiệp lựa chọn thị trường ngách tức là tập trung nỗ lực cho phần lớn thị trường nhỏ chứ không cạnh tranh để …

THỊ TRƯỜNG NGÁCH CHO NGÀNH MỸ PHẨMRead More »